کیت تشخیصی

کیت تشخیصی محصولی است حاوی معرف‌ها و سایر موارد لازم برای انجام آزمایشی که برای تشخیص وجود  یک بیومارکر و یا اندازه‌گیری آن  در نمونه به کار می رود. به عبارت دیگر کیت های آزمایشگاهی یا کیت ‌های تحقیقاتی مجموعه مواد و ابزارهایی هستند که برای اهدافی همچون غربالگری، تشخیص بیماری‌ها، تعیین روند درمان، کمک به فرایند کشف و تولید داروها توسعه می یابند. کیت های تولید شده از دقت و اختصاصیت بالا در تشخیص بیومارکر مربوطه برخوردار بوده و برای بررسی نمونه های متفاوتی مانند خون، ادرار، مدفوع، بافت، بزاق و سایر مایعات بدن مورد استفاده قرار می گیرند. از رایج ترین و پرمصرفترین کیتها، کیتهای برپایه PCR و الایزا می باشد.

با توجه به نیاز روزافزون کشور به کیت های تشخیصی بر پایه الایزا به ویژه در حوزه بیماری های ویروسی، تیم تحقیقاتی شرکت هوم ایمن برای تولید کیت های الایزای تشخیص ویروسی اقدام به تحقیقات گسترده در این حوزه نموده که منجر به طراحی و ساخت نمونه اولیه شده است. لذا، محققین هوم ایمن مشتاق به همکاری با اساتید، شرکتها و ارگانهای مختلف در طراحی و تولید انواع کیت های بر پایه الایزا می باشد.