وکتور های ویروسی

وکتورهای ویروسی مؤثرترین وسیله انتقال ژن برای اصلاح برخی اختلالات خاص سلولی  یا بافتی هستند و همچنین ویروس ها می توانند برای بیان ژن های درمانی ويژه دستکاری شوند. از این رو طراحی و ساخت وکتور های ویروسی یکی از جذاب ترین و بروز ترین روش های مورد استفاده در توسعه محصولات بیوتکنولوژی بوده و می تواند به توسعه و تولید انواع محصولات متنوع در حوزه ژن درمانی و بیوتکنولوژی منجر شود.

انتخاب وکتور مناسب یکی از کلیدی ترین مراحل استفاده از وکتور های ویروسی می باشد. خصوصیات کلیدی در انتخاب وکتور های ویروسی شامل کارایی وکتور در بیان ترانسژن، سهولت تولید، ایمنی، سمیت و پایداری آن است.

در حال حاضر چندین نوع ویروس برای انتقال ژن به سلول ها جهت بیان گذرا یا دائمی پروتئین‌های مربوطه  در حال بررسی هستند از جمله ی آنها میتوان آدنو ویروس ها (Ads)، رتروویروس ها و لنتی ویروس ها، ویروس آبله یا پوکس، ویروس های وابسته به آدنو AAV ،  ویروس سرخک(MV)،  باکولوویروس ها و ویروس های هرپس سیمپلکس(HSV) را نام برد.  هر یک از این وکتورهای ویروسی ویژگی های خاص خود را دارد و بنابراین امکان اینکه یک وکتور برای همه اهداف درمانی مناسب باشد وجود ندارد. لذا طیفی از وکتورهای ویروسی برای تحقق اهداف درمان مختلف ضروری خواهد بود.

فرایند تولید وکتورهای ویروسی در شرکت هوم ایمن شامل طراحی، ساخت و تایید سازه نوترکیب است که به درون سلول میزبان ترنسفکت شده و تولید اولیه ویروس انجام می گیرد. پس از تایید ویروس اولیه، مراحل تلقیح (اینفکت) و برداشت (هاروست) ویروس به منظور تکثیر در مقیاس بالاتر صورت گرفته و سپس تخلیص ویروس انجام می شود. این مراحل به صورت شماتیک در شکل زیر نمایش داده شده است.

شکل ۱. فرایند تولید وکتور ویروسی در شرکت هوم ایمن

 

تیم تحقیقاتی هوم ایمن با سالها تجربه در زمینه مهندسی ژنتیک ویروس ها قادر است خدمات تولید و تخلیص بذرهای ویروسی نوترکیب (به ویژه ویروس های آدنو، سرخک، هرپس و لنتی ویروس) با کاربرد وکتور ویروسی را به همراه تست های کنترل کیفی مربوطه در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی ارایه دهد.