واکسن های ویروسی

واکسن فراورده ای است زیستی که در برابر یک بیماری میکروبی مشخص، ایمنی فعال اکتسابی ایجاد می‌کند. واکسنهای ویروسی فراورده هایی هستند حاوی ویروس غیرفعال یا ضعیف‌شده و یا اجزایی از آن که قدرت ایمنی زایی داشته و با تحریک پاسخ ایمنی به پیشگیری از عفونت مربوطه منجر می‌شوند.  پلت فرم های مختلف واکسنی (که به خوبی در شکل ۱ نشان داده شده است) شامل نسل های مختلفی است.

  1. واکسن های نسل اول حاوی ویروس غیرفعال (مانند واکسن هاری) یا ضعیف‌شده (مانند واکسن سرخک) که سالهاست در کنترل بیماریهای ویروسی تجویز می شوند. واکسن چینی سینوفارم که برای کنترل پاندمی بیماری کووید-۱۹ ناشی از ویروس SARS-CoV-2 اخیرا مورداستفاده قرار گرفت نیز جزء این نسل قرار می گیرد.
  2. واکسن های نسل دوم واکسن های ساب یونیت هستند که حاوی اجزایی از ویروس مانند گلیکوپروتئینهای سطحی می باشند. همچنین پوشش خالی ویروسی که Virus Like Particle (VLP) نامیده می شود (مانند واکسن علیه عفونت ویروسی پاپیلوما که می تواند به سرطان دهانه رحم منجر شود) نیز جزء این نسل قرار می گیرد.
  3. واکسن های نسل سوم که جدیدترین نسل واکسن های ویروسی می باشند شامل وایرال وکتور ها و نیز واکسن های بر پایه اسیدنوکلئیک می باشند که در پاندمی اخیر با ویروس کرونا، برای نخستین بار به شکل گسترده در جهان مورد استفاده قرار گرفته و در کنترل این عفونت نقش بسیار موثری ایفا نمودند.

 

شکل ۱. پلت فرم های مختلف واکسن

 

 

فرایند تولید واکسن های ویروسی بر حسب نوع و پلت فرم واکسنی متفاوت است. واکسن های برپایه وایرال وکتور که از جدیدترین نسل های واکسنی می باشند، بدین صورت تولید می شود که ژن مربوط به پروتئین ایمنوژن ویروسی درون ژنوم یک وایرال وکتور مانند ویروس آدنو یا سرخک کلون شده و پس از تزریق، پروتئین مربوطه بیان شده و سیستم ایمنی را تحریک می نماید. فرایند تولید این واکسن ها نیز همانند دیگر وکتورهای ویروسی است که در شکل ۲ قابل مشاهده است.

 

شکل ۲. فرایند تولید وکتور ویروسی در شرکت هوم ایمن

 

تیم تحقیقاتی هوم ایمن با سالها تجربه در زمینه مهندسی ژنتیک ویروس ها قادر است خدمات تولید و تخلیص بذرهای ویروسی نوترکیب (به ویژه ویروس های آدنو، سرخک، هرپس و لنتی ویروس) با عنوان وکتور ویروسی جهت تولید واکسن های ویروسی را به همراه تست های کنترل کیفی مربوطه در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی ارائه دهد.